4 Maja
Bryły geometryczne z drukarki 3D
Komentarzy: 0
Lekcja geometrii z wykorzystaniem wydrukowanych modeli brył geometrycznych nie jest czymś oczywistym. Pomimo tego, że druk 3D stał się tani i w zasięgu możliwości większości szkół, to nie jest on powszechnie stosowany, a szkoda bo …


Szkoda, bo jak pokazuje przykład jednej z wielkopolskich szkół, takie pomoce świetnie sprawdzają się podczas lekcji. Możliwość wydrukowania modeli figur geometrycznych takich jak: kula, stożek, walec, sześcian itd. jest niewielkim kosztem mieszczącym się między 1 - 3 zł w zależności od wielkości bryły.


Kolejnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem drukowanych brył w trakcie lekcji geometrii jest możliwość drukowania ich dowolnej ilości w szkole. Ułatwia to prowadzenie lekcji, podczas których każdy uczeń może dotknąć omawianą figurę geometryczną, a nawet zaznaczyć na niej kąty, czy też linie.


Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem wydrukowanych modeli 3D brył przyczynia się także do większej efektywności przekazywania wiedzy. Nauczyciel omawiając poszczególne bryły geometryczne nie musi wyłącznie polegać na wyobraźni uczniów i rysunkach na tablicy. Możliwość dotknięcia modelu każdej bryły jest znakomitym sposobem angażującym zmysł dotyku w trakcie lekcji.

W ten sposób ilość informacji, które docierają do mózgu ucznia jest większa, a ostatecznie pozwala na lepsze zapamiętanie lekcji.


Wykorzystanie modeli 3D figur geometrycznych podczas lekcji to także zupełnie inny ciekawszy sposób prowadzenia zajęć i potwierdzony sposób na zwiększenie zaangażowania uczniów. Przejście od modelu podawczego polegającego na wykładaniu treści podstawy programowej poprzez pracę przy tablicy i korzystanie z tradycyjnych pomocy dydaktycznych na rzecz nowoczesnego sposobu nauki przynosi wymierne korzyści. Potwierdzają to opinie nauczycieli i uczniów, którzy brali udział w lekcjach geometrii z wykorzystaniem drukowanych brył geometrycznych.


Z pomocą druku 3D jest możliwe wyposażenie za niewielkie pieniądze pracowni matematycznej we wszystkie przydatne podczas realizacji podstawy programowej pomoce dydaktyczne. Bryły geometryczne, ich przekroje, małe i duże modele mogą w ciągu kilku godzin powstać na szkolnej drukarce 3D.

Niski koszt druku umożliwia również rozdawanie drukowanych modeli brył geometrycznych uczniom na własność. Jest to możliwe dzięki temu, że koszt druku modelu 3D jest wielki. Wobec czego szkoła nie jest narażona na utratę cennych pomocy dydaktycznych.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz