Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Celtycki róg do picia
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Inne dokumenty
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
Cały róg
1.84MB
part 1
887.00kB
part 2
964.24kB
part 3
333.58kB
Opis


Celtowie (przez Rzymian zwani Galami) to ludy mówiące językami celtyckimi. Zamieszkiwali tereny dzisiejszej Irlandii (od zachodu) po Austrię (na wschodzie). Nie zostawili po sobie żadnych pism, ich życie i zwyczaje pozostają nadal tajemnicą.


Przedmiot: Historia ,
Czas druku: 23:00:00
Koszt druku: 23 zł
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje