Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Londyńska budka telefoniczna
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Scenariusze zajęć
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
London-Telephone-Cabin-1object
0.96MB
Opis

Londyńska budka telefoniczna

Przedmiot: Geografia
Czas druku: 02:00:00
Koszt druku: 2 zł
Autor: bybinhabr
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje