Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Szachy
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Inne dokumenty
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
classic_bishop_nosupport
64.73kB
classic_king_nosupport
67.07kB
classic_knight_nosupport
105.16kB
classic_pawn_nosupport
34.85kB
classic_queen_nosupport
72.74kB
cooling_tower
2.43kB
knight_with_support_v2
117.46kB
Opis

Szachy.

Łączny czas wydruku: 32 godziny

Przedmiot: Inne
Czas druku: 00:00:00
Koszt druku: 32 zł
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje