Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Narzędzie do pomiaru kątów
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Inne dokumenty
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
Arm_long
1.15MB
Arm_short
1.15MB
Fastener
414.00kB
Opis

Narzędzie do pomiaru kątów.

Należy wydrukować:

2x Arm long

2x Arm short

4x Fastner


Przedmiot: Matematyka
Czas druku: 00:02:00
Koszt druku: 2 zł
Autor: DEL_1979
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje