Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Metoda dyskowa
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Inne dokumenty
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
discsNew
8.17MB
fulldisc
7.85MB
discWorksheet
205.39kB
discWorksheetSol
392.59kB
Opis

Metoda dyskowa

Ta czynność dotyczy klasy Rachunku, która pomaga uczniom wizualizować sposób obliczania objętości metodą dyskową. Uczniowie otrzymają typowy problem głośności i stworzą od 6 do 8 dysków, aby przybliżyć kształt. Następnie tworzą rzeczywisty kształt i obliczają objętość.

Przedmiot: Matematyka
Czas druku: 13:00:00
Koszt druku: 13 zł
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje