Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Test kąta
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Inne dokumenty
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
angle_test_05-85
2.13MB
pointless_angle_test_0-90
2.39MB
sm_angle_test_05-25
586.51kB
sm_angle_test_30-50
666.68kB
sm_angle_test_55-70
536.51kB
sm_angle_test_75-85
439.73kB
Opis

Test kąta.

Służy do testowania nieobsługiwanych kątów i ustalania, jakie powinny być ustawienia kąta podparcia.

Przedmiot: Matematyka
Czas druku: 06:00:00
Koszt druku: 6 zł
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje