Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Twierdzenie Pitagorasa - jeden z dowodów
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Inne dokumenty
w języku angielskim ...
121.39kB
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
objętość ostrosłupa
686.99kB
Opis

Jeden z dowodów geometrycznych twierdzenia Pitagorasa

Przedmiot: Matematyka
Czas druku: 00:20:00
Koszt druku: 0.3 zł
Licencja:
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje