Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Objętość ostrosłupa
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Scenariusze zajęć
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
Opis

Geometryczny namacalny dowód wzoru obliczania objętości ostrosłupa.

Przedmiot: Matematyka
Czas druku: 01:30:00
Koszt druku: 1 zł
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje