Projekty 3D - wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK OBCY

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Narzędzie do nauki alfabetu Braille'a
Gotowe pliki na drukarkę Banach3D
Inne dokumenty
Źródłowe pliki projektu 3D (.stl)
die breakout
1.40MB
die end cap
16.98kB
die end cap stand
16.39kB
die holder
29.38kB
die set of 2
689.34kB
Opis

Narzędzie do nauki alfabetu Braille'a 

Przedmiot: Inne
Czas druku: 01:00:00
Koszt druku: 1 zł
Autor: Arif Sethi
Typ praw autorskich:
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz pliki

dostępne dla projektu


Uruchom

drukarkę Banach3D


Dodaj pliki

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje