Korzystaj z darmowych projektów 3D wybierz przedmiot, którego nauczasz

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRZYRODA

FIZYKA I CHEMIA

JĘZYK POLSKI

SPE

SZTUKA

TECHNIKA

INNE
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz gotowe pliki na drukarkę Banach

i skopiuj na kartę SD


Uruchom

drukarkę Banach3D


Włóż kartę SD

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje