DRUK 3D W SZKOLE
poznaj zalety

Wszechstronne zastosowanie drukarki 3D w szkołach podstawowych

 Proste modele jako pomoc dydaktyczna do każdego przedmiotu 

 Modele jako nagrody dla uczniów na cały rok szkolny, motywujące do osiągania lepszych wyników

 Przedmioty zaprojektowane samodzielnie przez uczniów

 Modele wieloczęściowe ułatwiające nauczanie metodą projektową.

Dowiedz się więcej
FILMY INSTRUKTAŻOWE

Zbiór prostych filmów instruktażowych

Dowiedz się więcej
Polecane projekty
Jak skorzystać z serwisu BANACH 3D na lekcji

Znajdź projekt

związany z Twoim przedmiotem


Pobierz gotowe pliki na drukarkę Banach

i skopiuj na kartę SD


Uruchom

drukarkę Banach3D


Włóż kartę SD

do drukarki Banach3D


Obserwuj druk

przedmiotu demonstrując go uczniom


Wyjmij przedmiot

z drukarki i urozmaicaj nim swoje lekcje