Druk 3D w szkole!

Drukarka Banach 3D  – skonstruowana dla polskich szkół

Drukarka Banach 3D to niezawodne urządzenie, które daje możliwość tworzenia gotowych obiektów przestrzennych. Służy nauczycielom i uczniom podczas codziennych lekcji a także do pracy nad bardziej skomplikowanymi projektami edukacyjnymi.

Nauka poprzez doświadczenie oraz nauka poprzez kontakt ucznia z fizycznym przedmiotem czy modelem jest wg wielu badań znacznie bardziej skuteczna od posługiwania się opisami i zdjęciami.

Proste pomoce dydaktyczne które uczniowie mogą wziąć do ręki i z bliska obejrzeć, takie jak np.: ludzkie serce, bryły geometryczne, trójwymiarowy model cząstki chemicznej, miniatura zamku obronnego, model maszyny historycznej, trójwymiarowa mapa i podobne są bezcennymi pomocami naukowymi.

12 praktycznych sposobów na
wykorzystanie laboratorium
druku 3D w twojej szkole

1Odkrywanie przez działanie w nauczaniu przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka)

Korzyść dla nauczyciela

aktywności 100% uczniów podczas zajęć z matematyki, chemii oraz fizyki

ożywienie teoretycznych zagadnień

możliwość zaprojektowania nieszablonowych pomocy naukowych dla przedmiotów ścisłych

wzrost autorytetu nauczyciela z tytułu posługiwania się technologią XXI wieku

Korzyść dla ucznia

lepsze wyniki na sprawdzianach i egzaminach

rozwijanie umiejętności myslenia przestrzennego

lepsze zrozumienie pojęć dzięki zastosowaniu na zajęciach wydrukowanych modeli 3D

Co dajemy

biblioteka gotowych i sprawdzonych modeli 3D zgodna z polską PP

szkolenie nauczycieli w formie warsztatów

dostęp do filmów instruktażowych bez ograniczeń

roczna opieka wdrożeniowa

Przykłady

Matematyka: geometryczny namacalny dowód wzoru obliczania objętości ostrosłupa, narzędzie do pomiaru kątów, kalkulator ręczny oparty o kostki Rapiera

Chemia: puzzle – nazewnictwo chemii nieorganicznej, konfigurowalny atom, uchwyt na probówki do laboratorium

Fizyka: śruba wodna Archimedesa, zasady dźwigni i równowaga, zasada działania katapulty

Korzyść dla nauczyciela

aktywności 100% uczniów podczas zajęć z biologii, przyrody i geografii

wydruk trójwymiarowych pomocy edukacyjnych, których nie sposób zakupić

wzrost autorytetu nauczyciela z tytułu posługiwania się technologią XXI wieku

Korzyść dla ucznia

lepsze wyniki na sprawdzianach i egzaminach

możliwość uczestniczenia w nowoczesnych zajęciach, które przekazują wiedzę za pomocą gotowych modeli 3D w zastępstwie książkowych ilustracji

Co dajemy

biblioteka gotowych i sprawdzonych modeli 3D zgodna z polską PP

szkolenie nauczycieli w formie warsztatów

dostęp do filmów instruktażowych bez ograniczeń

roczna opieka wdrożeniowa

Przykłady

Biologia: anatomiczny model serca, komórka zwierzęca, model ludzkiej czaszki, zestaw do edycji genów DNA

Przyroda: szkielet tygrysa szablozębnego, rodzaje chmur

Geografia: budowa dna oceanu, przekrój ziemi, bloki warstw gleby

3Program wsparcia dla edukacji włączającej oraz SPE (zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne z uczniami ze SPE)

możliwość przeprowadzenia rewalidacyjno-
-kompensacyjnych innych niż do tej poy, dzieki czemu zaktywizują i zaciekawią uczniów ze SPE

wydruk nieograniczonej ilości pomocy dydaktycznych dedykowanym dzieciom i młodzieży ze SPE, które będą nawet dziesięciokrotnie tańsze od swoich sklepowych odpowiedników

wzrost autorytetu nauczyciela z tytułu posługiwania się technologią XXI wieku

uczestniczenie w nowoczesnych zajęciach opartych o nowoczesne pomoce dydaktyczne

opanowanie podstaw działania technologii jutra, która pomoże zdobyć kwalifikacje niezbędne w dalszej aktywizacji zawodowej

biblioteka gotowych i sprawdzonych modeli 3D zgodna z polską PP

szkolenie nauczycieli w formie warsztatów

dostęp do filmów instruktażowych bez ograniczeń

roczna opieka wdrożeniowa

trójkąty konstrukcyjne Mintessori, gry pamięciowe, dotykowe, narzędzie umożliwiające czytanie opinii słochowych, pasek do czytania z dysleksją